ติดต่อสอบถาม

เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
หยุดทำการในวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดต่อหน่วยงาน : ที่อยู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 หมู่ 10 ถนนเสือป่า
ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000

หมายเลขโทรศัพท์ภายนอก

ประชาสัมพันธ์
หน้าห้อง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1
หน้าห้อง รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

032-321914
032-337645
032-327718
032-338984
032-328756
032-321982
032-326013
032-323385
032-327140

เบอร์โทรติดตามภายใน

หน้าห้อง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1
หน้าห้องรอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีฯ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มกฏหมายและคดี
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา

ต่อ 111
ต่อ 121
ต่อ 131
ต่อ 141
ต่อ 151
ต่อ 161
ต่อ 171
ต่อ 181
ต่อ 191
ต่อ 201
ต่อ 211
ต่อ 221
ต่อ 231

โทรสาร : 032-310583, 032-326013, 032-328756
อีเมล์ และการสื่อสารออนไลน์ต่าง ๆ :
อีเมล์ : ratchaburi1@ratchaburi1.go.th
แฟนเพจ สพป.ราชบุรี เขต 1 : https://www.facebook.com/สพปราชบุรี-เขต-1